Together.

Ensemble.

Yhdessä.

fullsizeoutput_4d96.jpeg
Screenshot 2018-02-01 18.15.28.png

Koulumme

Helsingin eurooppalainen koulu

on Eurooppa-koulujen verkostoon

akkreditoitu koulu.

Helsingin eurooppalainen koulu tarjoaa monipuolista ja korkealaatuista kasvatusta ja opetusta erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille.
_DSC2779.jpg

Tavoitteemme on:

Auttaa oppilaita kehittymään eurooppalaisiksi kansalaisiksi vahvistamalla heidän omaa kulttuurista identiteettiään.

Edistää monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta ja toimia syrjinnän kitkemiseksi.

Asettaa oppilaille korkeat oppimistavoitteet, kannustaa heitä niiden saavuttamiseksi ja tarjota heille motivoivia oppimiskokemuksia aina eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon saakka.

_DSC1776.jpg

Opetukselliset periaatteet:

Edistää oppilaiden korkeatasoista äidinkielen ja vieraiden kielten osaamista.

Edistää oppilaiden matemaattista ja luonnontieteellistä osaamista koko opiskeluajan.

Kehittää oppilaiden mediataitoja ja tietoteknistä osaamista.

Edistää eurooppalaisen ja kansainvälisen näkökulman omaksumista opiskelussa, erityisesti humanistisissa aineissa.

Edistää oppilaiden luovuutta musiikissa ja kuvataiteessa ja opettaa heitä arvostamaan eurooppalaista taideperintöä.

_DSC2335.jpg

Kasvatukselliset periaatteet:

Tarjota turvallinen, terveellinen, kannustava ja miellyttävä ympäristö kaikille kouluyhteisön jäsenille.

Rohkaista jokaista oppilasta toimimaan aktiivisesti kouluyhteisössä.

Edistää läheistä yhteistyötä paikallisten, kansallisten sekä kansainvälisten yhteisöjen kanssa.

Edistää tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista ja tukea oppilaiden fyysistä kehitystä.

Tarjota oppilaille opetussuunnitelmaan kuulumattomia rikastuttavia kokemuksia, jotka edistävät heidän mahdollisuuksiaan osallistua kouluyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan.

Kasvattaa oppilaita aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi tarjoamalla heille tarkoituksenmukaista tietoa, neuvoja ja ohjausta.

Pyrkiä jatkuvasti parantamaan kaikkia kouluelämän osa-alueita koko kouluyhteisön hyväksi.

 
 

"Opiskellen ja kasvaen rinta rinnan, ilman ennakkoluuloja, oppien tuntemaan eri kulttuurien arvon, unohtamatta isänmaataan, kasvavat mieleltään eurooppalaisiksi ja kykeneviksi tekemään työtä yhtenäisen ja hyvinvoivan Euroopan hyväksi."

Jean monnet

DSC_3917.jpg