Cycles of Study

_DSC2489.jpg

Helsingin eurooppalaisen koulun opetus jakautuu kaksivuotiseen esikouluun (N1 – N2), viisivuotiseen alakouluun (P1 – P5) sekä seitsenvuotiseen yläkoulu-lukioon (S1 – S7).

_DSC2132.jpg

ESIKOULU

Esikoulumme tavoitteena on antaa lapsille sellaista opetusta, joka mahdollistaa Helsingin eurooppalaisen alakoulun ensimmäisen luokan aloittamisen. Esikoulumme opetussuunnitelma perustuu leikinomaiseen opetukseen antaen samalla valmiuksia Helsingin eurooppalaisen koulun alakoulussa tarvittavien taitojen omaksumiseen. 

 
_DSC4925.jpg

ALAKOULU

Alakoulumme opettajat tulevat ympäri maailmaa. Yhdessä he tuovat erilaisia ideoita ja pedagogista tietämystä, mikä lisää koulumme kulttuurista monimuotoisuutta. Näin voimme pitää opetuksen ja oppimisympäristön kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisena.

 
_DSC2973.jpg

YLäkoulu-lukio

Yläkoulu-lukiomme on kannustava kouluyhteisö, joka tarjoaa hyvät valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin. Yläkoulu-lukiossamme on kolme kieliosastoa: suomenkielinen, englannin-kielinen ja ranskankielinen. Pienet opetusryhmät takaavat yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.