Kouluun haku

 
_DSC1874.jpg

Hakuaika ja pääsykoe-päivät

Helsingin eurooppalaiseen kouluun haetaan joko kategoriassa 1(lapset joiden vanhemmat / toinen vanhemmista työskentelee ECHAssa tai jossain muussa EU-instituutiossa) tai kategoriassa 2. Koulun johtokunta on hyväksynyt säännöt ja menettelytavat oppilaaksiotolle; voit ladata asiakirjan (englanniksi) tästä.

Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 on 8.-25.1.2019.

Hakulomake

Pääsykokeet järjestetään seuraavasti:

Esikoulu: 28.2.2019
Alakoulu: 11.2.2019
Yläkoulu-lukio: 5.3.2019

Avoimet ovet esikoulu ja alakoulu: tiistaina 15.1.2019 klo 17.00-18.00 vanhemmille.
Yläkoulu-lukio: keskiviikkona 16.1.2019 klo 13.30-16.10 oppilaille ja klo 17.00-18.00 vanhemmille.


Haku-ohjeita

Hakijan ikä ja vastaava luokka: Helsingin eurooppalaisen koulun alakoulu alkaa 6-vuotiaana ja muut luokkatasot määräytyvät pääsääntöisesti lapsen iän mukaan. Toisinaan on suositeltavampaa hakea esim. vuotta alemmalle luokalle, kuin mitä lapsen ikä edellyttäisi. Eurooppa-kouluissa on käytössä viitteellinen vastaavuustaulukko

L2-kieli: ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jo alakoulun 1. luokalla. Ylemmille luokille haettaessa edellytetään kyseisen luokkatason mukaista L2-kielen hallintaa. Jos L1-kielenä on muu kuin oman kieliosaston kieli, L2-kieleksi on valittava kieliosaston kieli (suomi ei voi olla L2-kieli). 
Oman äidinkielen opetus: jos hakija hyväksytään kielitaitonsa perusteella muun kuin oman äidinkielensä kieliosastoon, vaikka sellainen olisi koulussa tarjolla, tällöin oman äidinkielen opetusta ei voida antaa. 

Helsingin eurooppalaisen koulun yläkoulusta voi jatkaa oman koulun lukio-opintoihin suoraan ilman erillistä hakua. Vaatimuksena on ainoastaan luokan S4 suorittaminen hyväksytysti.


Maksut

Opetusministeriö on päättänyt Helsingin eurooppalaisen koulun II kategorian oppilailta perittävistä lukukausimaksuista seuraavasti: 


esikoulu: 1060 € / lukukausi (2120 € / lukuvuosi) 
alakoulu: 1457 € / lukukausi (2914 € / lukuvuosi) 
yläkoulu-lukio: 1987 € / lukukausi (3974 € / lukuvuosi) 

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti sisarusalennusta ei myönnetä. 

Kouluruokailu, oppikirjat ja -materiaalit sekä iltapäiväkerhot ovat maksullisia kaikille oppilaille (kategoriat I ja II). Lisätietoja saat koululta.


Avoimet työpaikat


Alumni Europae

Alumni Europae on vuonna 2011 perustettu yhdistys eurooppalaisista kouluista valmistuneita varten. Verkosto kokoaa yhteen euroopanlaajuisesti kaikkien aikojen ES-ylioppilaat ylittäen sosiaaliset, kielelliset ja kansalliset rajat. Liity mukaan joukkoon!