_DSC3160.jpg

Kieliosastot 

Koulussamme on kolme eri kieliosastoa: englannin, ranskan ja suomen osastot, joissa opetusta annetaan kyseisillä kielillä.
Oppilaan kieliosasto valikoituu hänen äidinkielensä tai vahvimmin osaamansa kielen perusteella. Jos oppilaan äidinkieli ei ole englanti, ranska tai suomi, hän hakee siihen kieliosastoon, jonka kielellä hän pystyy parhaiten osallistumaan opetukseen. Tällöin oppilas voi tietyin edellytyksin saada opetusta myös omassa äidinkielessään. Keskeisimmät oppiaineet opetetaan kieliosaston kielellä (EN, FR, FI). Tietyillä luokka-asteilla jotkin oppitunnit pidetään sekaryhmissä yhdessä kaikkien kieliosastojen kesken.

_DSC1492.jpg

Kieltenopetus 

Toisen kielen (L2) opiskelu alkaa alakoulun ensimmäisellä luokalla (P1) pienryhmissä, joiden oppilaat edustavat useita eri kansallisuuksia. Alakoulun aikana oppilaiden odotetaan saavuttavan kielitaidon taso A2 (Eurooppalainen viitekehys).

Toisen kielen opiskelu jatkuu yläkoulu-lukiossa. Itse kielen opiskelun lisäksi kolmantena (S3) vuonna L2-kielellä opiskellaan historiaa ja maantietoa, ja neljäntenä vuonna (S4) L2-kielellä on mahdollista opiskella valinnaisaineena taloustiedettä. Yläkoulu-lukion päättyessä toisen kielen taitotaso on C1 (Eurooppalainen viitekehys).

Kolmantena ja neljäntenä kielenä (L3 & L4) koulussamme voi opiskella mitä tahansa Euroopan unionin virallista kieltä, jos opetusryhmä saadaan järjestettyä. Suosituimpia L3- ja L4-kieliä ovat saksa, espanja, ranska, suomi ja ruotsi. 

_DSC4324.jpg

Eurooppalainen ylioppilastutkinto 

Eurooppa-koulujen päättökoe on eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), joka suoritetaan seitsemännen vuoden lopussa. EB-tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin kansalliset ylioppilastutkinnot, ja se on tunnustettu Euroopan unionin valtioiden lisäksi monissa muissa maissa kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Ensimmäiset eurooppalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat valmistuivat ESH:sta vuonna 2013. 

_DSC4974.jpg

TVT

Tietotekniikkaa, kuten tietokoneluokkia, kannettavia tietokoneita, iPadeja, tabletteja ja älytauluja hyödynnetään opetuksessa paljon. Niiden käytöllä tuetaan oppilaskeskeistä ja yhteistoiminnallista oppimista sekä edistetään vaihtelevien työmuotojen (itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely) ja oppimaan oppimisen taitojen omaksumista kaikissa oppiaineissa. 

_DSC2894.jpg

Kouluvuosi

Kouluvuoden pituus ESH:ssa on 180 koulupäivää. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta koulun vuosikalenteri noudattaa pääkaupunkiseudun kunnallisissa kouluissa käytettävää kalenteria. Kouluvuosi alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy kesäkuun puolivälissä. Syysloma (yleensä lokakuussa) kestää viikon, joululoma kahdesta kolmeen viikkoa ja talviloma (yleensä helmikuussa) viikon. Lisäksi pääsiäisen tienoilla on viikon loma. 

_DSC4609.jpg

Koulurakkenus

ESH sijaitsee vuonna 1885 valmistuneessa historiallisessa rakennuksessa Helsingin keskustassa. Rakennus toimi alun perin ruotsinkielisenä tyttölyseona, minkä jälkeen se oli Helsingin yliopiston käytössä. Rakennus peruskorjattiin Museoviraston valvonnassa, ja remontti valmistui joulukuussa 2009. Tätä nykyä rakennuksessa yhdistyvät nykyaikainen opetusvälineistö ja esteettisesti miellyttävä ja arvokas ympäristö.

Koulurakennuksessa on viisi kerrosta ja 45 luokkahuonetta. Käytössämme on kaksi tietokoneluokkaa, kolme laboratoriota, kielistudio, musiikki- luokka ja kuvataideluokka. Useimmissa luokissa on interaktiivinen älytaulu. Koulussamme on myös ruokala, kirjasto, liikuntasali ja juhlasali.