Yläkoulu-Lukio

_DSC3858.jpg
 
 
 
_DSC2894.jpg

Opetussuunnitelma

Yläkoulu-lukio alkaa tasolta S1 (vastaa suomalaisen alakoulun kuudetta luokkaa) jatkuen seitsemän vuoden ajan, kunnes opiskelijat saavuttavat eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) vuoden S7 lopuksi. Opetussuunnitelma sisältää kaikki yleisimmät akateemiset oppiaineet matematiikasta ja luonnontieteistä yhteiskunnallisiin ja humanistisiin aineisiin sekä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kielten opiskeluun. Taideaineisiin ja musiikkiin suuntautuneet opiskelijat pääsevät kehittämään taitojaan haastavan ja syvällisen opetussuunnitelman parissa. Kokonaisuutena Helsingin eurooppalainen koulu tarjoaa inspiroivan ja holistisen opetussuunnitelman, joka mahdollistaa laajan vaihtoehtovalikoiman yksilöllisiin valintoihin.


Inklusiivinen kouluyhteisö

Yläkoulu-lukio opetukseen osallistuminen Helsingin eurooppalaisessa koulussa tuo mukanaan monia etuja. Me ESH:ssa arvostamme monimuotoista ja monikulttuurista oppimisympäristöämme, joka antaa oppilaille mahdollisuuden kukoistaa. Koulu yhteisönä on meille todella tärkeä, ja yläkoulu-lukion oppilailla onkin mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon koulussamme asettumalla ehdokkaiksi oppilasvaltuuston vaaleissa.

_DSC3518.jpg

_DSC1629.jpg

Kulttuurinen ja kielellinen yhteisö

Yläkoulu-lukion oppilaiden lukujärjestykseen kuuluu säännöllisenä osana opintojen ohjausta. Opinto-ohjauksen tunnit antavat oppilaille mahdollisuuden saada yleistä tukea opintoihinsa joko tuutorilta tai luotettavalta opetushenkilökunnan jäseneltä. S1- ja S2-oppilaat osallistuvat opinto-ohjauksen tunneille omissa kieliosastoissaan. Ylemmillä luokilla kieliosastot yhdistyvät yhdeksi opinto-ohjausryhmäksi, ja näin ollen oppilaat siirtyvät osaksi entistä monimuotoisempaa yhteisöä. 

Aluksi oppilaat osallistuvat oppitunneille oman kieliosastonsa mukana, ja myöhemmin eri kieliosastot yhdistyvät joissakin oppiaineissa kuten historiassa, taloustiedossa ja maantieteessä ryhmiksi, joissa käytetään oppilaiden toista kieltä opetuskielenä. Kyseinen muutos tukee toisen kielen käyttöä työympäristössä yhdistäen sisällön kokonaisvaltaiseen kielelliseen oppimiseen.


Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)

 

Eurooppalainen ylioppilastutkinto on Eurooppa-koulujen päättökoe, ja se antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin kansalliset ylioppilastutkinnot. Se on tunnustettu Euroopan unionin valtioiden lisäksi monissa muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Eurooppa-koulujen oppilaat jatkavat opintojaan yliopistoissa ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Tällä hetkellä Eurooppa-kouluissa opiskelee 24 000 opiskelijaa, ja 1 500 heistä suorittaa vuosittain EB-tutkinnon. Lukumäärät kasvavat vuosittain, kun Eurooppa-koulujen verkosto laajenee ja oppilasmäärät nousevat.

EB on vaativa tutkinto, jonka suorittamiseksi oppilaan on opiskeltava 10 tai 11 oppiainetta. Oppilaiden tulee opiskella omaa äidinkieltään, vähintään yhtä vierasta kieltä, historiaa ja maantietoa ensimmäisellä vieraalla kielellä, matematiikkaa, vähintään yhtä luonnontieteellistä ainetta, filosofiaa, liikuntaa ja uskontotiedettä/etiikkaa. Näiden lisäksi opiskellaan valinnaisia aineita, kuten esimerkiksi luonnontieteitä ja kieliä tai pakollisia aineita laajan oppimäärän mukaisesti. Siten suuresta pakollisten oppiaineiden määrästä huolimatta oppilailla on paljon valinnaisuutta koota tutkinto omien kiinnostustensa ja vahvuuksiensa mukaan. EB-tutkintotodistus perustuu oppilaan viimeisen vuoden suorituksiin.