Esikoulu

_DSC2376.jpg
 
 
 
_DSC2132.jpg

Toiminta-ajatus ja tavoite

Helsingin eurooppalaisen koulun toiminta-ajatukseen sisältyy ystävällisen ja ilontäyteisen ilmapiiriin luominen. Tavoitteenamme on, että lapset ja vanhemmat kokevat olevansa aina tervetulleita ja lapsilla on hyvä olla. 
Esikoulun tavoitteena on antaa lapsille sellaista opetusta, joka mahdollistaa Helsingin eurooppalaisen alakoulun ensimmäisen luokan aloittamisen. Esikoulun opetussuunnitelma perustuu leikinomaiseen opetukseen, mutta samalla se antaa valmiuksia Helsingin eurooppalaisen koulun alakoulussa tarvittavien taitojen omaksumiseen. 
Helsingin eurooppalaisen koulun kaksivuotinen esikoulu alkaa yleensä sen vuoden syksyllä, jolloin lapsi täyttää neljä vuotta. Esikoulusta siirrytään automaattisesti alakouluun, mikäli siirtymiselle asetetut tavoitteet on saavutettu.


Opetussuunnitelma

Varhaiskasvatus on perustava osa elinikäistä kasvatusta ja oppimista, ja sen tärkein tehtävä on tukea lasten kasvua eettiseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen yhteiskunnan jäseninä. Esikoulussamme tapahtuva opetus ja oppiminen tukevat lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia käsittäen sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen. Samalla se auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisia esiin nousevia vaikeuksia luomalla parhaat mahdolliset oppimisedellytykset.

Varhaiskasvatuksessa opetus ja oppiminen perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen lapsesta eikä toiminnassa eri kehitysalueita erotella toisistaan. Esikouluopetuksen opetussuunnitelma tarjoaa lapsille laajan kokemusperäisen oppimisen kirjon, joka antaa heille valmiuksia formaalimman kouluopetuksen alkamiseen. Opetus perustuu leikkiin ja leikin kautta oppimiseen sekä kannustaa tutkimaan ja kokeilemaan. Toisin sanoen pääpaino on käytännönläheisessä aktiivisessa oppimisessa, mikä on tarkoituksenmukaista pienille lapsille.

Kaikki kolme esikoulumme rinnakkaisluokkaa (englannin-, ranskan- ja suomenkielinen) noudattavat Eurooppa-koulujen esikouluopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma on holistinen, ja sen sisältö jakaantuu neljään eri osa-alueeseen: Minä ja kehoni, Minä persoonana, Minä ja muut sekä Minä ja maailma. Opetussuunnitelma huomioi jokaisen lapsen kehittymisen omassa rytmissään ja kaikkia esikoulun oppilaita kohdellaan yksilöinä.

Koulumme sijainti Helsingin sydämessä mahdollistaa vierailut moniin eri paikkoihin vuoden ympäri. Käymme usein lähistöllä olevissa puistoissa, kirjastossa, museoissa ja teattereissa. Näin koulu on tiiviissä yhteydessä ympäröivään kaupunkiin ja sen elämään. Opettajat järjestävät tapahtumia, jotka kytkevät lasten elämän yhteiskunnan eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Näistä esimerkkeinä ovat esimerkiksi Nälkäpäivä, Vihreä lippu –toiminta ja Lucian päivä.

 
 
 
 
_DSC2399.jpg

 
 
 
A example timetable for a typical week in nursery.

A example timetable for a typical week in nursery.

Esikoulupäivä

Esikoulupäivä alkaa klo 8.15 ja päättyy klo 14.30. Vanhempien on mahdollista tuoda lapsi esikouluun jo kello kahdeksasta eteenpäin, jolloin koulun henkilökunta vastaa lasten valvonnasta ennen varsinaisen esikoulupäivän alkamista. 
On tärkeää, että lapset tuodaan esikouluun joka päivä ajoissa, viimeistään klo 8.15, koska opettajat aloittavat päivän yhteisellä tuokiolla.

Kaikkien lasten oletetaan osallistuvan esikouluopetukseen alusta alkaen kokopäiväisesti. Mikäli lapsen sopeutumisen kannalta on tarpeen, hänellä voi olla viikossa yksi ’vapaapäivä’, jonka tulisi olla maanantai, keskiviikko tai perjantai. Tämä järjestely voi olla voimassa syyslomaan saakka. Lisäksi tänä aikana lapsi voi olla esikoulussa vain aamuisin muutamana päivänä viikossa. Tältä sopeutumisajalta ei myönnetä alennusta koulumaksuista (ruokailu, tarvikkeet, iltapäiväkerhot). Jos kokopäiväinen esikoulu tuntuu lapselle liian vaativalta, suosittelemme harkitsemaan koulun aloituksen lykkäämistä yhdellä vuodella.

Koulupäivän jälkeen myös esikoulun oppilaiden on mahdollista osallistua iltapäivätoimintaan erillistä maksua vastaan aina klo 17.30 saakka.

Esikoululla on samat loma-ajat kuin koulun ylemmillä luokilla: viikon syysloma lokakuussa, kahdesta kolmeen viikon pituinen joululoma, viikon talviloma helmikuussa, viikon pääsiäisloma ja kesäkuun alkupuolelta elokuun puoliväliin kestävä kesäloma.


Yhteistyö

Esikoulumme on monikielinen ja -kulttuurinen ympäristö, jossa toimii kolme eri kieliosastoa. Esikoululla on yhteisiä tilaisuuksia ja projekteja eri kieliosastojen kesken. Esikoulu osallistuu myös koko koulun toimintaan. Tavoitteenamme on sujuva siirtyminen esikoulusta alakouluun, joten erityisesti yhteydet alakouluun ovat tiiviit.


_DSC2177.jpg

Henkilökunta ja oppilashuolto

Jokaisessa esikoululuokassa on pätevä esikoulun opettaja, joka puhuu kieliosaston kieltä äidinkielenään. Opettajalla on apunaan lastenhoitaja. 
Koulussamme työskentelee erityisopettaja ja koulupsykologi, jotka auttavat tarvittaessa myös esikoulussa. Kouluterveydenhoitaja järjestää vuosittaiset terveystarkastukset niille esikoulun oppilaille, jotka eivät kuulu Suomen kunnallisen terveydenhuollon piiriin eivätkä siten saa neuvolapalveluita. 
Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa keskustellakseen yksittäisistä oppilaista, ja ryhmä arvioi tarvittaessa mahdollisen lisätuen tarpeen.

 


Vanhempien osallistuminen

Vanhempien tuki esikoulun arjessa on tervetullutta, ja haluamme luoda mahdollisimman vahvan ja hyvän yhteistyön koulun ja kodin välille lapsen parhaaksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten tavaroiden tuomista kodista kouluun eri aiheiden käsittelyä varten tai vierailua luokkaan kertomaan jostakin erityisestä kiinnostuksen kohteesta tai harrastuksesta. Olemme aina ilahtuneita vanhempien ja huoltajien antamasta tuesta koulutyölle! 
Kodin ja koulun välillä ylläpidetään päivittäistä yhteyttä, jotta niin lapsen edistysaskeleet kuin myös mahdolliset vaikeudet ovat sekä kodin että koulun tiedossa. 
Lapsille annetaan kirjallinen arviointi sekä syys- että kevätlukukauden päätteeksi. Henkilökohtaiset vanhempaintapaamiset pidetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Vanhemmat ovat aina tervetulleita keskustelemaan lastaan koskevista asioista myös muina aikoina.

 

Ennen kaikkea pyrimme tekemään esikoulusta sellaisen paikan, jossa lapsi voi kokea monia positiivisia elämyksiä, tuntea olonsa onnelliseksi sekä kehittyä ja kasvaa!