Alakoulu

 

 
_DSC3140.jpg
 
 
 
fullsizeoutput_4c05.jpeg

 

ESH:n Alakoulu aloitti toimintansa 30 oppilaan voimin vuonna 2008. Nykyään alakoulu pitää sisällään kuusi luokkaa ja kolme eri kieliosastoa. Uuden koulun tuomia etuja ovat olleet uusimman opetus- ja oppimateriaalin sekä tietotekniikan hyödyntäminen  sekä vastikään remontoitu oppimisympäristö.

Alakoulussa meillä on mahdollisuus hyödyntää luonkanopettajien asiantuntijuutta kansainvälisistä työkokemuksista. Opettajilla on mahdollisuus yhdistellä erilaisia ideoita ja kasvatusnäkemyksiä keskenään. Opettajien kokemukset sekä kulttuurisesti laaja tietämys oppilaista rakentaa jaettua asiantuntijuutta, joka mahdollistaa ainutlaatuisen ja jatkuvasti kehittyvän ESH:n opetussunnitelman.


 

ESH:n opetussuunnitelmamme pohjautuu eurooppalaisten koulujen yhteiseen opetussunnitelmaan, joka antaa meille mahdollisuuden keskittyä luokanopettajan johdolla tärkeimpien oppiaineiden, kuten äidinkielen ja matematiikan, opetukseen. Luokanopettajan vastuulla on myös ympäristö- ja luonnontieteen (tieteen, historian, maantiedon ja teknologian eri aspektien) opettaminen. Aineenopettajat huolehtivat yleensä liikunnan, musiikin,  taidekasvatuksen ja vieraan kielen (englanti, ranska ja saksa) opettamisesta. Vieraan kielen opetuksesta löydät lisäinformaatiota täältä: Ensimmäinen vieras kieli (L2).

L2-kieltä opetetaan Helsingin eurooppalaisessa koulussa pienryhmissä, mikä luo oppimisilmapiiristä kannustavan ja mukavan. Koulumme oppilaat tulevat ympäri maailmaa, joten yhdellä luokalla voi olla useita eri äidinkieliä puhuvia oppilaita. Tämä luo kielten oppimista kannustavan ja arvostavan ilmapiirin. 

Äidinkieliset opettajat antavat L2-kielessä oppilaille autenttisen kielen mallin ja tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää kielen nyansseja ja muita merkitysvivahteita.   

L2-kieltä käytetään L2-kielten tunneilla  ja muualla koulussa päivittäin. L2-kielellä opiskellaan esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa.

_DSC1492.jpg

DSC_3959.jpg

Monikielinen alakoulu

Koulumme monet kielet ja kulttuurit ovat suuri rikkautemme. Kolmen kieliosaston kielen lisäksi alakoulussa puhutaan useita muita äidinkieliä ja oppilaiden sekä opettajien kulttuuritaustat näkyvät niin arjessa kuin juhlassakin. Eri kieliosastojen välillä sekä esikoulun ja yläkoulun kanssa tehdään yhteistyötä monin eri tavoin. Vieraat kielet ja Eurooppa-tunnit ovat esimerkkejä oppiaineista, joita alakoulun oppilaat opiskelevat yhdessä monikielisissä ryhmissä. Luokilla on myös yhteisiä projekteja eri oppiaineisiin liittyen, käymme yhdessä retkillä ja järjestämme erilaisia juhlia ja tapahtumia. Oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa hyvin ja sujuva siirtyminen kouluasteelta toiselle rakentuu kaiken tämän yhteistyön ympärille.