Ensimmäinen vieras kieli (L2)

 
 

L2-kieltä opetetaan Helsingin eurooppalaisessa koulussa pienryhmissä, mikä luo oppimisilmapiiristä kannustavan ja mukavan. Koulumme oppilaat tulevat ympäri maailmaa, joten yhdellä luokalla voi olla useita eri äidinkieliä puhuvia oppilaita. Tämä luo kielten oppimista kannustavan ja arvostavan ilmapiirin. 

Äidinkieliset opettajat antavat L2-kielessä oppilaille autenttisen kielen mallin ja tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää kielen nyansseja ja muita merkitysvivahteita.   

L2-kieltä käytetään L2-kielten tunneilla  ja muualla koulussa päivittäin. L2-kielellä opiskellaan esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa.